Vaaliteemat

 
 

Yhdenvertaisuutta työelämään

 • tasa-arvoinen palkitseminen

 • nais- ja miesvaltaisten alojen sukupuolittumisen purkaminen: rohkaistaan miehiä hakemaan hoiva-aloille, lisätään teknologia-alan houkuttelevuutta naisille

 • otetaan kaikki huomioon rekrytoinnissa: vammaiset ja liikuntarajoitteiset työnhakijat, iäkkäät työnhakijat, rodullistetut työnhakijat

 • hoitovapaan tukeminen yrityksissä, isien kannustaminen hoitovapaalle

Blogikirjoitukseni: Miten ratkaista teknologia-alan diversitettiongelma?

 

Stoppi kiusaamiselle ja ahdistelulle

 • kiusaamisvapaat onnelliset yhteisöt: panostetaan koulu- ja työpaikkakiusaamista ennaltaehkäisevään työhön

 • eroon seksismistä ja seksuaalisesta ahdistelusta kouluissa, työpaikoilla ja julkisissa tiloissa

 • tehdään Suomesta turvallisempi: aktiivinen työ henkisen ja fyysisen väkivallan vähentämiseksi

 • loppu rasismille ja vihapuheelle verkossa ja oikeassa elämässä lisäämällä tietoisuutta ja koulutusta

Blogikirjoitukseni: Kiusaamisesta, syrjimisestä ja kynnyksestä hakeutua terapiaan

 

Syrjäytyminen historiaan, mielenterveyspalvelut saavutettaviksi

 • mies voi puhua tunteista: madalletaan miesten kynnystä käydä terapiassa

 • hoidetaan ajoissa: mielenterveyskuntoutukseen hakeutumisen helpottaminen

 • ystävä yksinäisille: lapsille, aikuisille ja vanhuksille

 • osallistetaan kaikki: kerhotoimintaa lapsille ja nuorille jotka vaarassa tulla syrjityiksi

Blogikirjoitukseni: Saavutettavuuden tärkeydestä nuorten mielenterveyspalveluissa

 

Parempaa kuntasoftaa

 • Lisää ohjelmistokehityskokemusta päätöksentekoon tietojärjestelmähankinnoista

 • Käytettävyys edellä: kehitetään digitaalisia palveluita käyttäjälähtöisesti

 • Ketteryyttä ja läpinäkyvyyttä valtuusto- ja lautakuntatyöskentelyyn

 • Miljoonasäästöt järkevöittämällä suunnittelua ja tehostamalla toteutusta

Blogikirjoitukseni: Parempaa kuntasoftaa